Mats Hjortborg

Ordförande
mats_hjortborg@hotmail.com

Ulla Brännström
Kassör
braul1952@gmail.com

Ulrika Andrén
Sekreterare
andren.ulrika@gmail.com

Nina Sandell
Ledamot
ninasandell@hotmail.com

Valberedning:
Vakant

Revisor

Josefina Westermark